59/19

Zarządzenie Nr 59/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Ścianka w Mielniku"

Na podstawie art. 19, ust. 2, art. 20 i art. 21, ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1986; z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Ścianka w Mielniku” w następującym składzie:

1) Tomasz Gorochowicz - przewodniczący,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz,
3) Karol Dobrzaniecki - członek,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 59/19 (PDF, 226,26 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 13 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Ścianka w Mielniku" (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-09-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-09-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-09-13