61/19

Zarządzenie Nr 61/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr V/22/19 z dnia  21 stycznia 2019r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 21.596.821zł, z tego:
- bieżące w wysokości 19.702.093zł
- majątkowe w wysokości 1.894.728zł

Wydatki ogółem 22.773.506zł, z tego:
- bieżące w wysokości 18.176.789zł
- majątkowe w wysokości 4.596.717zł

§ 4. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 1.176.685zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 61/19 (PDF, 329,54 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-10-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-10-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-10-15