67/19

Zarządzenie Nr 67/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108; z póź. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXX/229/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 2327) oraz Uchwałą Nr XXVII/171/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia 2017r. o zmianie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r., poz. 146),  zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości nr 5405/5 położonej w Mielniku, stanowiącej mienie komunalne Gminy Mielnik powołuje się komisję w składzie:

  1. Marta Patrycja Koroluk- przewodnicząca,
  2. Emilia Śnieżko- członek,
  3. Agnieszka Marta Zalewska- członek.

§ 2. Komisja będzie prowadziła prace zgodnie z § 14 w/w rozporządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 67/19 (PDF, 101,14 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-10-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-10-31

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-10-31