73/19

Zarządzenie Nr 73/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, materiałów oraz wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 351, zm. poz. 1495, poz. 1571, poz. 1655 i poz. 1680), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych, materiałów oraz wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na dzień 25 listopada 2019 roku drogą spisu z natury.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

  1. Marcin J. Czerwiński - Przewodniczący,
  2. Piotr Wysocki - Członek,
  3. Paweł Pura - Członek,
  4. Tomasz Gorochowicz- Członek,
  5. Alina Szpakowska - Sekretarz.

§ 3. 1. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniach od 25 listopada do 28 listopada 2019  roku.

2. Komisyjne przekazanie majątku nastąpi po zakończeniu prac komisji.

3. Przekazującym mienie będzie Dyrektor ZGK w Mielniku.

4. Przyjmującym mienie będzie Kierownik Grupy ZGK w Mielniku.

§ 4. Księgowość Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 20 grudnia 2019 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 73/19 (PDF, 97,87 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 73/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, materiałów oraz wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-11-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-11-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-11-15