74/19

Zarządzenie Nr 74/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie  art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137; z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pana Igora MIRONKIEWICZA.

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Panu Piotrowi Wysockiemu Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 74/19 (PDF, 97,32 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 74/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-11-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-11-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-11-19