76/19

Zarządzenie Nr 76/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Mielniku na czas nieokreślony

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204; z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy części nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 6199/2, położonej w Mielniku przy ulicy Piaskowej 38 o powierzchni użytkowej 180,10 m2, w celu świadczenia usług dotyczących opieki zdrowotnej.

2. Wykaz nieruchomości do oddania w najem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Rozwoju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 76/19 (PDF, 159,8 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 76/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Mielniku na czas nieokreślony (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-11-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-11-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-11-28