77/19

Zarządzenie Nr 77/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 listopada 2019 r. w  sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, materiałów oraz wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Mielniku

Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 351, zm. poz. 1495, poz. 1571, poz. 1655 i poz. 1680), zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 73/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, materiałów oraz wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniach od 25 listopada do 06 grudnia 2019 roku”;

2) § 4. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Księgowość Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 27 grudnia 2019 roku”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 77/19 (PDF, 97,51 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 77/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, materiałów oraz wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-12-02

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-12-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-12-02