79/19

Zarządzenie Nr 79/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Mielnik w 2020 r."

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Mielnik w 2020 r.” w następującym składzie:

1) Tomasz Gorochowicz - przewodniczący,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz,
3) Karol Dobrzaniecki - członek.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta

Marcin J. Czerwiński

Załączniki do treści

  • 79/19 (PDF, 250,54 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 79/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Mielnik w 2020 r." (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Wójta, Marcin Czerwiński

Data wytworzenia: 2019-12-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-12-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-12-13