83/19

Zarządzenie Nr 83/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji  rekrutacyjnej na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

Na podstawie art. 7 pkt. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz §1 pkt. 1 i §2 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych określonego Zarządzeniem Nr 6/05 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 października 2005 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 8/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 stycznia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 80/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 stycznia 2012 roku i Zarządzeniem  Nr 274/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 września 2018 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

  1. Marcin Urbański - Przewodniczący Komisji;
  2. Marcin J. Czerwiński - Członek Komisji;
  3. Piotr Wysocki - Członek Komisji;
  4. Iwona Paździora-Patkowska- sekretarz komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 83/19 (PDF, 97,33 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 83/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-12-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-12-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-12-18