85/19

Zarządzenie Nr 85/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie  powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów w tym pędnych (olej napędowy/etylina) znajdujących się w ewidencji urzędu gminy oraz sprzętu obrony cywilnej

Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów stanowiących zapasy kostki brukowej oraz materiałów pędnych (olej napędowy/etylina) w pojazdach służbowych i urządzeniach znajdujących się w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Urzędu Gminy, oraz sprzętu obrony cywilnej użyczonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki w  Białymstoku na dzień 31 grudnia 2019 roku drogą spisu z natury.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

  1. Anna Kiczko - przewodnicząca;
  2. Emilia Śnieżko - członek;
  3. Karol Dobrzaniecki - członek.

§ 3. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniu 31 grudnia 2019 roku.

§ 4. Referat finansowy Urzędu Gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 10 stycznia 2020 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 85/19 (PDF, 100,6 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 85/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów w tym pędnych (olej napędowy/etylina) znajdujących się w ewidencji urzędu gminy oraz sprzętu obrony cywilnej

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-12-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-12-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-12-23