86/19

Zarządzenie Nr 86/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie  powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia stanowiącego mienie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, użytkowanego przez Wiejski Dom Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie oraz pozostałego wyposażenia będącego w ewidencji Gminy Mielnik

Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia stanowiącego mienie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, użytkowanego przez Wiejski Dom Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie, oraz pozostałego wyposażenia i materiałów będących w ewidencji Gminy Mielnik.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję komisję w składzie:

  1. Paweł Pura - przewodniczący;
  2. Mirosław Kadej - członek;
  3. Zbigniew Sawczuk - członek;
  4. Krzysztof Bońko - członek,

w obecności Eugeniusza Wysockiego Kierownika Wiejskiego Domu Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie.

§ 3. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniu 31  grudnia 2019 roku.

§ 4. Księgowość GOKSiR w Mielniku i  Urzędu Gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w  terminie do 10 stycznia 2020  roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 86/19 (PDF, 101,45 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 86/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia stanowiącego mienie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, użytkowanego przez Wiejski Dom Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie oraz pozostałego wyposażenia będącego w ewidencji Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-12-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-12-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-12-23