Zarządzenia Wójta Gminy z 2009 roku

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK V kadencji samorządu

Zarządzenie
Wójta Gminy
Mielnik Nr:
dotyczy:
84/09 z 30.12.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
83/09 z 23.12.2009r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziwiłłówka
82/2009 z 21.12.2009r. w sprawie ustalenia ceny za usługi wywozu odpadów komunalnych stałych
81/09 z 20.11.2009r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sutno
80/09 z 12.11.2009r. w sprawie projektu budżetu gminy Mielnik na 2010 rok.
79/09 z 28.10.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
78/09 z 15.10.2009r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji i dokonania wyceny mienia nabytego przez Gminę Mielnik w drodze spadku
77/09 z 8.10.2009r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Moszczona Królewska
76/09 z 29.09.2009r. w sprawie ustalenia ceny za usługi wywozu nieczystości płynnych
75/09 z 23.09.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
74/09 z 14.09.2009r. w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone zamiatarką "AGATA", kosiarką spalinową samojezdną, wykaszarką spalinową i kosiarką bijakową z ciągnikiem MTZ.
73/09 z 14.09.2009r. w sprawie ustalenia cen za usługi wykonywane przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na rzecz Gminy Mielnik i gminnych jednostek organizacyjnych.
72/09 z 01.09.2009r. w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone ciągnikiem MTZ, ciągnikiem "Ursus - 35 12", Ciągnikiem gąsienicowym T - 100 M, koparko - ładowarką NK 0431 B i samochodem dostawczym OPEL.
71/09 z 20.08.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
70/09 z 17.08.2009r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
69/09 z 06.08.2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mielniku ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
68/09 z 21.07.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
67/09 z 3.07.2009r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Gminy Mielnik.
66/09 z 18.06.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
65/09 z 28.05.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
64/09 z 27.05.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik
63/09 z 21.05.2009r. o zmianie Zarządzenia Nr 57/09 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
62/09 z 11.05.2009r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009r.
61/09 z 6.05.2009r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowicze
60/09 z 30.04.2009r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku
59/09 z 30.04.2009r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku
58/09 z 09.04.2009r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
57/09 z 03.04.2009r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
56/09 z 26.03.2009r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009 r.
55/09 z 16.03.2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
54/09 z 12.03.2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2008r.
53/09 z 10.02.2009r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy w 2009 roku.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2009-02-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-02-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-01-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-02-27