ZARZĄDZENIE NR 53/09
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 10 lutego 2009 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy w 2009 roku.

     Na podstawie § 3 ust.4, § 7, § 12, § 13 – Procedury kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Mielnik i jednostkach organizacyjnych gminy – załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Mielnik Nr 12/05 z dnia 28 listopada 2005 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam harmonogram kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy w 2009r. zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  WÓJT

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-02-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-02-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-02-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-02-27