Zarządzenie Nr 54/09
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 marca 2009r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2008r.


     Na podstawie art. 197 pkt. 2 oraz art. 199 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Nr 169, poz.1420, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr115, poz.791, Nr 140, poz.984, Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 z 2008r.) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

 

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Mielnik.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 54/09 (załącznik nr 1) (PDF, 66,05 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/09 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 marca 2009r. (Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku za rok 2008)

  • 54/09 (załącznik nr 2) (PDF, 63,09 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/09 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 marca 2009r. (Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za rok 2008)

  • 54/09 (zarządzenie) (PDF, 54,19 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 54/09 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2008r.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-03-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-03-18

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-03-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-03-18