ZARZĄDZENIE NR 56/09
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia  26 marca 2009 r.

w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz.732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz.1109) zarządza się, co następuje :

§ 1. Ustala się zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009 r. przez kierowników referatów i pracowników Urzędu Gminy Mielnik stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009 r. przez dyrektorów zakładów pracy i instytucji stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się dyrektorów zakładów pracy i instytucji oraz kierowników referatów i pracowników Urzędu Gminy do realizacji zadań określonych w § 1 i § 2.

§ 4. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. obronności i obrony cywilnej Urzędu Gminy.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-03-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-04-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-04-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-04-17