ZARZĄDZENIE NR 57/09
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 3 kwietnia 2009 roku

w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr XVIII/99/05 z dnia 24 maja 2005r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 147 poz. 1722 z dnia 20 czerwca 2005r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1 Ustanawiam ceny za wynajem miejsc w Ośrodku Wypoczynkowym OSP - ul. Bugowa 10:

1)    w sezonie :

a)    pokój 1- osobowy – 80 zł
b)    pokój 2- osobowy – 100 zł
c)    pokój 3- osobowy – 120 zł
d)    pokój 4- osobowy – 140 zł
e)    zorganizowanym grupom powyżej 10 osób 35 zł osoba/doba/łóżko

2)    poza sezonem :

a)    pokój 1- osobowy – 70 zł
b)    pokój 2- osobowy – 90 zł
c)    pokój 3- osobowy – 110 zł
d)    pokój 4- osobowy – 130 zł
e)    zorganizowanym grupom powyżej 10 osób 35 zł osoba/doba/łóżko.

2. Jednostki organizacyjne gminy, jednostki OSP działające na terenie gminy, Mielnicki Klub Sportowy "Mielnik" oraz Stowarzyszenia działające na terenie gminy, realizujące zadania na rzecz promocji gminy oraz kultury, dopuszcza się możliwość ustalenia cen w wyniku obustronnych negocjacji zakończonych podpisaną umową.

3.Upoważniam Dyrektora GOKS i R do udzielania ulg przed i posezonowych oraz negocjacji, o których mowa w § 1 pkt 2.

§.2 Sezon turystyczny obejmuje okres od 15 czerwca do 15 września.

§.3 Tracą moc dotychczasowe uregulowania w przedmiotowych sprawach.

§.4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  WÓJT

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 57/09 (zarządzenie) (PDF, 64,39 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie nr 57/09 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-04-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-04-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-04-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-04-03