Zarządzenie Nr 64/09
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik

     Na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz § 4 uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe z zasobu gminy Mielnik.
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  WÓJT GMINY

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-05-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-05-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-05-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-05-29