Zarządzenie Nr 65/09
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 maja 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

     Na podstawie art. 173 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć rezerwę ogólną dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 9.300zł

Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 9.300zł

Dział 010 – rozdział 01095 § 4300 –      996zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4430 –   6.125zł
Dział 710 – rozdział 71014 § 4300 -    2.179zł

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty wypłaty – ze środków własnych, koszty opracowań geodezyjnych

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

1.    Dochody ogółem : 12.322.008zł

2.    Wydatki ogółem :  14.389.264zł

3.    Deficyt budżetowy w kwocie 2.067.256zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-05-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-06-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-06-02