Zarządzenie Nr 66/09
Wójta Gminy Mielnik

18 czerwca 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

     Na podstawie art. 188 ust. 1, pkt. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. z późniejszymi zmianami) oraz § 17 Uchwały Nr XX/98/08 z dnia 19 grudnia 2008r. Rady Gminy Mielnik w sprawie budżetu gminy na 2009r. zarządzam co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10.496zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 2010 – 7.121zł
Dział 751 – rozdział 75113 § 2010 – 3.375zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.496zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4300 –    996zł
Dział 010 – rozdział 01095 § 4430 – 6.125zł
Dział 751 – rozdział 75113 § 3030 – 3.375zł

Zmian dokonano na podstawie pism: Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011-145/09 w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku nr DBł.3101-3-6/43/09 w sprawie środków na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego.

§ 2

Dokonać w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach działu na kwotę 8.245zł zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 3

Budżet po zmianach wynosi:
Dochody ogółem:       12.332.504zł
Wydatki ogółem:        14.399.760zł
Deficyt budżetowy w kwocie 2.067.256zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-06-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-06-22

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-06-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-06-22