Zarządzenie Nr 68/09
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 lipca 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

     Na podstawie § 17 Uchwały Nr XX/98/08 z dnia 19 grudnia 2008r. Rady Gminy Mielnik w sprawie budżetu gminy na 2009r. zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.317zł
Dział 750 – rozdział 75023 § 4350 – 2.000zł
Dział 851 – rozdział 85154 § 4300 – 3.480zł
Dział 900 – rozdział 90002 § 4210 –    837zł


Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.317zł
Dział 750 – rozdział 75023 § 4700 – 2.000zł
Dział 851 – rozdział 85154 § 4170 – 3.480zł
Dział 900 – rozdział 90095 § 4300 –    837zł
Konieczność przeniesień wynika z analizy realizacji budżetu.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:
Dochody ogółem:       12.490.863zł
Wydatki ogółem:        14.558.119zł
Deficyt budżetowy w kwocie 2.067.256zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-07-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-07-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-07-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-07-23