Zarządzenie Nr 69/09
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 06 sierpnia 2009 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mielniku ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

     Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisje egzaminacyjne dla przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

1. Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela matematyki:

1) Beata Jonio – Nikitorowicz     - Przewodnicząca Komisji
2) Krzysztof Henryk Ostrowski     - Członek – przedstawiciel nadzoru pedagogicznego
3) Alicja Sawczuk     - Członek - Dyrektor Zespołu Szkół w Mielniku
4) Jolanta Zajkowska     - Członek - Ekspert
5) Irena Turowska     -Członek -  Ekspert

2. Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela wychowania fizycznego:

1) Beata Jonio – Nikitorowicz     - Przewodnicząca Komisji
2) Krzysztof Henryk Ostrowski     -Członek - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego
3) Alicja Sawczuk     -Członek - Dyrektor Zespołu Szkół w Mielniku
4) Eugeniusz Wołkowycki     -Członek - Ekspert
5)Krzysztof Janusz Januszek     -Członek – Ekspert

§ 2

 

Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  WÓJT

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 69/09 (załącznik) (PDF, 64,34 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik do Zarządzenia Nr 69/09 Wójta Gminy Mielnik (Regulamin Pracy Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych)

  • 69/09 (zarządzenie) (PDF, 66,99 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 69/09 Wójta Gminy Mielnik z dnia 06 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mielniku ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-08-06

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-08-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-08-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-08-25