ZARZĄDZENIE NR 83/09
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 23 grudnia 2009 roku

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziwiłłówka

     Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /tj. Dz. U.2009 Nr 152 poz. 1223/ zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia znajdujących się na stanie świetlicy wiejskiej w Radziwiłłówce.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

1) Barbara Warszycka - Przewodniczący
2) Zbigniew Sawczuk   - Członek
3) Mirosław Kadej        - Członek

 § 3. 1. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniu 28 grudnia 2009 roku.
      2. Komisyjne przekazanie majątku nastąpi w dniu inwentaryzacji w obecności przekazującego oraz przyjmującego mienie.

§ 4. Księgowość urzędu gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 31 grudnia 2009 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  WÓJT

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 83/09 (zarządzenie) (PDF, 61,44 KB) Podgląd załącznika

    ZARZĄDZENIE NR 83/09 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziwiłłówka

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-12-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-12-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-12-29