Zarządzenie Nr 103/06
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 24 listopada 2006r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

     Na podstawie art.188 ust.1, pkt.1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, zm. 2006r. Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708) oraz § 14 uchwały Nr XXIII/134/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006r w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 151.646zł

 Dział 010- rozdział 01095 § 2010  -

 1.549zł

 Dział 801- rozdział 80101 § 2030  -

 24zł

 Dział 852- rozdział 85213 § 2010  -

 25zł

 Dział 852- rozdział 85214 § 2010  -

 48zł

 Dział 852- rozdział 85278 § 2010  -

 150.000zł

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 151.646zł

 Dział 010- rozdział 01095 § 3030  -

 1.519zł

 Dział 010- rozdział 01095 § 4300  -

 30zł

 Dział 801- rozdział 80101 § 3260  -

 24zł

 Dział 852- rozdział 85213 § 4130  -

 25zł

 Dział 852- rozdział 85214 § 3110  -

 48zł

 Dział 852- rozdział 85278 § 3110  -

 150.000zł

Zmian dokonano na podstawie pism nr FB.II.MD.3011-434/06, FB.II.BB.3011-428/06, FB.II.MD.3011-486/06, FB.II.MC.3011-455/06, FB.II.MC.3011-431/06 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie: przyznania dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zwiększenia dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej, zwiększenia dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwiększenia dotacji na wypłaty zasiłków stałych, przyznania dotacji na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą.

§ 2

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę: 71.547zł zgodnie z załącznikiem do zarządzenia

§ 3

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem : 11.652.729zł

2. Wydatki ogółem : 15.167.336zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.514.607zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-11-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-12-08

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-12-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-12-08