ZARZĄDZENIE NR  85/06

WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 27 lutego 2006 roku

 

w sprawie ustalenia cen i zasad wynajmowania autobusu szkolnego

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/99/05 z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego Nr 147 poz.1722 z 20 czerwca 2005r) , zarządzam co następuje :

§ 1

1. Ustalam cennik opłat za wynajęcie autobusu szkolnego , będącego w użytkowaniu Gminnego Zespołu Oświaty w Mielniku , wg tabeli :

Wynajęcie do 8 godz.
lub limit do 100km

250 zł

Wynajęcie do 8 godz.
i limit powyżej 100 km do 200 km

2,50 zł
za każdy km powyżej 100

Każda godzina wynajęcia powyżej 8godz.

25 zł

1 km przebiegu przy wyjazdach powyżej 200km

2,40 zł

2. Ceny podane w ust.1 nie zawierają podatku VAT.

3. Ceny wynajęcia podane w ust.1 obejmują koszty związane z pracą kierowcy oraz zakupem paliwa .

4. Kilometry i czas trwania przewozu liczone są od momentu wyjazdu z bazy do momentu powrotu do bazy .

§ 2

1. Przy wyjazdach kilkudniowych najemca autokaru ma obowiązek zapewnienia i opłacenia noclegów kierowcy.

2. Czas pracy kierowcy autobusu określa ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku o czasie pracy kierowców (Dz.U.Nr 123 , poz.1354 ).

§ 3

Autobus szkolny może być wynajmowany :

1) jednostkom organizacyjnym gminy ,

2) jednostkom pomocniczym gminy ,

3) parafiom działającym na terenie gminy i organizującym grupowe wyjazdy ,

4) organizacjom pożytku publicznego działającym na terenie gminy .

§ 4

Z opłat związanych z wynajęciem autobusu zwolnieni są wychowankowie i uczniowie Zespołu Szkół w Mielniku korzystający ze zorganizowanych grupowych wyjazdów.

§ 5

Osoby korzystające z najętego autobusu  zobowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych ; odpowiadają za zniszczenia i uszkodzenia powstałe z winy umyślnej , braku należytej dbałości lub z powodu nieprzestrzegania przepisów porządkowych .

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2006 roku.

W Ó J T

Eugeniusz Wichowski

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-02-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-28