Zarządzenie Nr 86/06

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 20 marca 2006r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz.2104, zm. Nr 169, poz.1420) oraz art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r Dz.U.Nr 55, poz.577, zm. Nr154, poz.1800, z 2002r. Nr113, poz.984, z 2003r. Nr 149, poz.1454, z 2004r. Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 14, poz.114, nr64, poz.565, Nr 249, poz.2104) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005 według którego:

 1. plan dochodów po dokonanych zmianach z podziałem na dochody własne, dotacje i subwencje wynosi: 12.068.565zł - wykonanie: 12.113.596zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
 2. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 14.065.722zł - wykonanie: 10.596.146zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
 3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 4. Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych załacznik Nr 4.
 5. Część opisową stanowi załącznik Nr 5.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać:

 1. Radzie Gminy Mielnik
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

 • 86_06_zal1.pdf (PDF, 56,98 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/06 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2006r. (Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2005 rok)

 • 86_06_zal2.pdf (PDF, 87,13 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/06 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2006r. (Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2005 rok)

 • 86_06_zal3.pdf (PDF, 27,49 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/06 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2006r. (Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2005r.)

 • 86_06_zal4.pdf (PDF, 19,73 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/06 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2006r. (Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych za 2005r.)

 • 86_06_zal5.pdf (PDF, 65,4 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 86/06 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2006r. (Informacja z wykonania budżetu za 2005 rok.)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-03-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-03-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-03-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-03-28