Zarządzenie Nr 104/06

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 grudnia 2006r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

     Na podstawie art.188 ust.1, pkt.1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, zm. 2006r. Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr170, poz.1217 i 1218, Nr187, poz.1381) oraz § 14 uchwały Nr XXIII/134/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006r w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 12.000zł

Dział 854- rozdział 85415 § 2440 - 12.000zł   

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 12.000zł

Dział 854- rozdział 85415 § 3260 - 12.000zł

Zmian dokonano na podstawie pisma nr DMW-3-MB/BK-6123/271/06 Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie przyznania środków na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla uczniów.

§ 2

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę: 89.804zł zgodnie z załącznikiem do zarządzenia

§ 3

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem : 11.690.527zł

2. Wydatki ogółem : 15.205.134zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.514.607zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-12-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-03-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-03-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-03-13