Zarządzenie Nr 90/06

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 22 maja 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.188 ust.1, pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr249, poz.2104, zm. Nr 169, poz.1420 i § 14 uchwały Nr XXIII/134/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006r w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 42.827zł

Dział 852 - rozdział 85219 § 2030 - 4.500zł

Dział 852 - rozdział 85295 § 2030 - 35.587zł

Dział 854 - rozdział 85415 § 2030 - 2.740zł

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 42.827zł

Dział 852 - rozdział 85219 § 4010 - 4.500zł

Dział 852 - rozdział 85295 § 3110 - 35.587zł

Dział 854 - rozdział 85415 § 3260 - 2.740zł

3. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 1.015zł

Dział 751 - rozdział 75101 § 2010 - 15zł

Dział 852 - rozdział 85214 § 2030 - 1.000zł

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 1.015zł

Dział 751 - rozdział 75101 § 4300 - 15zł

Dział 852 - rozdział 85214 § 3110 - 1.000zł

Zmiany dokonano na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ-3101-1-3/43/06 i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.JD.3011-50/06; FB.II.MC.3011-98/06; FB.II.BB.3011-120/06; FB.II.MC.3011-79-1/06.

§ 2

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę: 2.000zł

Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 2.000zł

Dział 851 - rozdział 85195 § 4300 - 2.000zł

Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 2.000zł

Dział 851 - rozdział 85195 § 4210 - 2.000zł

Przeniesień dokonano w związku ze zmianą rodzaju wydatku.

§ 3

Zmniejszyć rezerwę ogólną dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 20.600zł

Zwiększyć wydatki o kwotę

Dział 754 - rozdział 75412 § 3030 - 15.000zł

Dział 900 - rozdział 90015 § 4430 - 5.600zł

Środki przeznacza się na wypłatę nagrody ufundowanej przez Wójta Gminy dla osoby która przyczyni się do zatrzymania podpalacza miejscowych lasów oraz na opłatę odwołania od złożonego protestu dotyczącego zamówienia publicznego.

§ 4

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem : 11.170.268zł

2. Wydatki ogółem : 14.684.875zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.514.607zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-05-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-05-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-05-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-05-29