ZARZĄDZENIE NR 92/06

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 czerwca 2006 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 91/06 z dnia 29 maja 2006r.

     Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późn.zmianami) postanawiam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 91/06 § 1 otrzymuje brzmienie:

Realizując postanowienia uchwały Rady Gminy Mielnik Nr XXIII/133/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty utworzonego uchwała nr X/46/99 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 października 1999r. postanawiam :

1. Następujący pracownicy Gminnego Zespołu Oświaty :

- Draniewicz Antonina

- Ekonomiuk Anna

- Zielińska Bogusława

- Janiuk Teresa

- Wyczółkowska Krystyna

- Zienkiewicz Zinaida

- Urbańska Wanda

- Cieśluk Anna

stają się z dniem 1 lipca 2006r. pracownikami Zespołu Szkół w Mielniku.

2. Następujący pracownicy Gminnego Zespołu Oświaty :

- Mantur Jarosław

- Parafiniuk Zbigniew

stają się z dniem 1 lipca 2006r. pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

3. Kierownik likwidowanego Gminnego Zespołu Oświaty staje się z dniem 1 lipca 2006r. pracownikiem Urzędu Gminy.

§ 2

Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam:

1) Sekretarzowi Gminy

2) Dyrektorowi Zespołu Szkół

3) Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej

4) Kierownikowi Gminnego Zespołu Oświaty

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-06-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-07-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-07-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-07-04