Zarządzenie Nr 93/06

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 lipca 2006r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

     Na podstawie art.188 ust.1, pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr249, poz.2104, zm. Nr 169, poz.1420 i § 14 uchwały Nr XXIII/134/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006r w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 254zł

Dział 801 - rozdział 80101 § 2030 - 254zł

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 254zł

Dział 801 - rozdział 80101 § 3260 - 254zł

Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.JD.3011-222/06.

§ 2

Zmniejszyć rezerwę ogólną dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 84.000zł

Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 84.000zł

 Dział 700 - rozdział 70005 § 4260

-

 1.161 zł

 § 4300

-

 20.000 zł

 Dział 750 - rozdział 75023 § 4040

-

 36.641 zł

 § 4110

-

 6.300 zł

 § 4120

-

 898 zł

 Dział 750 - rozdział 75095 § 4210

-

 1.000 zł

 § 4300

-

 17.000 zł

 Dział 754 - rozdział 75495 § 4300

-

 1.000 zł

Zwiększa się plan na:

- wykonanie zasilania energetycznego i inne prace prowadzone w "Topolinie"

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

- wykonanie tzw. witacza na granicy gminy, udział w targach turystycznych,

§ 3

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem : 11.263.469zł

2. Wydatki ogółem : 14.778.076zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.514.607zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-07-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-08-01

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-08-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-08-01