Zarządzenie Nr 96/06

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 sierpnia 2006r.

 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.

     Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXIV/142/06 Rady Gminy w Mielniku z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze postanawiam:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2006 roku, stanowiącą załączniki 1-6 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt. 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

 • 96_06_zal1.pdf (PDF, 51,46 KB) Podgląd załącznika

  Zestawienie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2006r. (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/06 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 sierpnia 2006r.)

 • 96_06_zal2.pdf (PDF, 84,73 KB) Podgląd załącznika

  Zestawienie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2006 r. (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/06 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 sierpnia 2006r.)

 • 96_06_zal3.pdf (PDF, 49,46 KB) Podgląd załącznika

  Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku (Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/06 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 sierpnia 2006r.)

 • 96_06_zal4.pdf (PDF, 26,61 KB) Podgląd załącznika

  Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku za I półrocze 2006 roku (Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 96/06 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 sierpnia 2006r.)

 • 96_06_zal5.pdf (PDF, 31,59 KB) Podgląd załącznika

  Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2006r. Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku. (Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 96/06 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 sierpnia 2006r.)

 • 96_06_zal6.pdf (PDF, 30,17 KB) Podgląd załącznika

  Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2006r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku. (Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 96/06 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 sierpnia 2006r.)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-08-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-09-06

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-09-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-09-06