Zarządzenie Nr 97/06

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 sierpnia 2006r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

     Na podstawie § 14 uchwały Nr XXIII/134/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006r w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę: 168.440zł zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem : 11.263.469zł

2. Wydatki ogółem : 14.778.076zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.514.607zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-08-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-09-06

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-09-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-09-06