Zarządzenie Nr 98/06

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 września 2006r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

     Na podstawie art.188 ust.1, pkt.1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, zm. 2006r. Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708) oraz § 14 uchwały Nr XXIII/134/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006r w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 18.715zł

Dział 751- rozdział 75109 § 2010 - 18.715zł

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 18.715zł

Dział 751- rozdział 75109 § 3030 -

11.300zł

Dział 751- rozdział 75109 § 4010 -

2.000zł

Dział 751- rozdział 75109 § 4110 -

774zł

Dział 751- rozdział 75109 § 4120 -

109zł

Dział 751- rozdział 75109 § 4170 -

2.500zł

Dział 751- rozdział 75109 § 4210 -

1.217zł

Dział 751- rozdział 75109 § 4300 -

400zł

Dział 751- rozdział 75109 § 4410 -

415zł

Zmian dokonano na podstawie pisma nr DBŁ.3101-2.10-43/06 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§ 2

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę: 3.877zł

Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 3.877zł

Dział 852 - rozdział 85212 § 4210 -

2.377zł

Dział 852 - rozdział 85212 § 4300 -

1.000zł

Dział 852 - rozdział 85212 § 4410 -

500zł

Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 3.877zł

Dział 852 - rozdział 85212 § 4010 -

3.240zł

Dział 852 - rozdział 85212 § 4110 -

557zł

Dział 852 - rozdział 85212 § 4120 -

80zł

Przeniesień dokonano w związku ze zmianą rodzaju wydatku.

§ 3

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem : 11.330.097zł

2. Wydatki ogółem : 14.844.704zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.514.607zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-09-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-10-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-10-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-10-16