Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK V kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy:
29/07 27.12.2007 w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę Mielnik
28/07 27.12.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
27/07 12.12.2007 w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, wykonanych przy obiekcie zabytkowym na które udzielono dotacji z budżetu gminy.
26/07 10.12.2007 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielniku
25/07 28.11.2007 w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta na terenie gminy Mielnik w stanach gotowości obronnej państwa
24/07 20.11.2007 w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22.10.2007r. w sprawie ustalenia ceny za usługi wywozu odpadów komunalnych stałych
23/07 14.11.2007 w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok.
22/07 25.10.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
21/07 22.10.2007 w sprawie ustalenia ceny za usługi wywozu odpadów komunalnych stałych
19/07 28.09.2007 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Mielnik.
18/07 28.09.2007 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Mielnik w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
17/07 30.08.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
16/07 30.08.2007 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku
15/07 22.08.2007 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy z I półrocze 2007
14/07 10.08.2007 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku
13/07 3.07.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik
12/07 28.06.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
11/07 22.06.2007 w sprawie ustalenia ceny za usługi wywozu nieczystości płynnych
10/07 11.06.2007 w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę Mielnik
9/07 22.05.2007 w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na terenie gminy Mielnik
8/07 11.05.2007 w sprawie powołania zespołów kontrolnych dla przeprowadzenia kontroli z zakresu utrzymania porządku i czystości, ochrony przeciwpożarowej oraz stanu bezpieczeństwa na terenie gminy
7/07 26.04.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
6/07 12.04.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik
5/07 6.03.2007 w sprawie planu działania w zakresie obrony cywilnej w 2007 roku.
4/07 6.03.2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
3/07 5.03.2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania w wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2006r.
2/07 30.01.2007 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
1/07 2.01.2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącego obowiązki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2007-03-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-03-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-02-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-03-13