ZARZĄDZENIE NR 1/07

WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 2 stycznia 2007 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącego obowiązki
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

     Na podstawie art. 98 - 101 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny /Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm./ oraz uchwały Rady Gminy Mielnik Nr XVIII/100/05 z dnia 24 maja 2005r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 147, poz. 1723/ zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Z dniem 2 stycznia 2007 roku udzielam pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Tadeuszowi Kranz p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

2. Zakres pełnomocnictwa określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Eugeniusz Wichowski

 


Dodatkowe informacje od redakcji: załącznik do zarządzenia nie jest publikowany (podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-01-02

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-03-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-03-13