Zarządzenie Nr 13/07

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 3 lipca 2007 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik

 

     Na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz § 4 uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości gruntowe z zasobu gminy Mielnik.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-07-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-08-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-08-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-08-14