ZARZĄDZENIE Nr 4/07

WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 6 marca 2007r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania  z wykonania budżetu  gminy za 2006 rok.

     Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832) oraz art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r Dz.U.Nr 55, poz.577, zm. Nr154, poz.1800, z 2002r. Nr113, poz.984, z 2003r. Nr 149, poz.1454, z 2004r. Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr64, poz.565, Nr 249, poz.2104)  Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006 według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach z podziałem na dochody własne, dotacje i subwencje wynosi: 11.690.527zł - wykonanie: 11.779.013zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 15.205.134zł - wykonanie: 13.253.232zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych załącznik Nr 4.

5) Część opisową stanowi załącznik Nr 5.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać:

1) Radzie Gminy Mielnik

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

 • 20070313090849.pdf (PDF, 111 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 6 marca 2007r. (ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2006R.)

 • 20070313091003.pdf (PDF, 144,33 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 6 marca 2007r. (ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2006 R)

 • 20070313091042.pdf (PDF, 70,7 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 6 marca 2007r. (Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2006r.)

 • 20070313091108.pdf (PDF, 52,48 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 4/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 6 marca 2007r. (Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych za 2006r.)

 • 20070313091157.pdf (PDF, 126,57 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 4/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 6 marca 2007r. (Informacja z wykonania budżetu za 2006 rok.)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-03-06

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-03-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-03-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-03-13