Zarządzenie Nr 7/07

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

     Na podstawie art.188 ust.1, pkt.1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr249, poz.2104, zm. Nr 169, poz.1420 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

 

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 11.864zł

Dział 751 - rozdział 75109 § 2010 - 5.778zł
Dział 852 - rozdział 85219 § 2030 - 1.589zł
Dział 852 - rozdział 85278 § 2010 - 1.000zł
Dział 854 - rozdział 85415 § 2030 - 3.497zł

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 11.864zł

Dział 751 - rozdział 75109 § 3030 -

2.970zł

§ 4010 -

950zł

§ 4110 -

277zł

§ 4120 -

40zł

§ 4170 -

668zł

§ 4210 -

473zł

§ 4410 -

400zł

Dział 852 - rozdział 85219 § 4010 -

1.330zł

§ 4110 -

227zł

§ 4120 -

32zł

Dział 852 - rozdział 85278 § 3110 -

1.000zł

Dział 854 - rozdział 85415 § 3260 -

3.497zł

Zmiany dokonano na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ-3101-2-17-43/07 w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007r. i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-68/07; FB.II.MD.3011-121/07; FB.II.BB.3011-94/07 w sprawie przyznania dotacji na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym, na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą, na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

1.      Dochody ogółem : 11.973.700zł

2.      Wydatki ogółem :  14.014.088zł

3.      Deficyt budżetowy w kwocie 2.040.388zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-04-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-04-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-04-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-04-30