Zarządzenie Nr 17/07

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 sierpnia 2007r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.188 ust.1, pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z 2005r. z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 22.965zł

Dział 852 - rozdział 85295 § 2030 -

14.465zł

Dział 854 - rozdział 85415 § 2030 -

8.500zł

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 22.965zł

Dział 852 - rozdział 85295 § 3110 -

14.465zł

Dział 854 - rozdział 85415 § 3260 -

8.500zł

Zmian dokonano na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-284/07 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz FB.II.BB.3011-287/07 -dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju dla uczniów.

§ 2

Zmniejszyć rezerwę ogólną dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 42.000zł

Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 42.000zł

Dział 600 - rozdział 60016 § 4300

-

20.000zł

Dział 750 - rozdział 75022 § 4210

-

1.600zł

Dział 750 - rozdział 75023 § 3020

-

3.200zł

§ 4210

-

5.370zł

§ 4440

-

1.500zł

Dział 750 - rozdział 75095 § 4300

-

7.000zł

Dział 754 - rozdział 75412 § 4440

-

710zł

Dział 852 - rozdział 85219 § 4440

-

120zł

Dział 900 - rozdział 90019 § 4430

-

2.500zł

Zwiększa się plan na:
- wykonanie oznakowania ulic w Mielniku
- wykonanie sztandaru ufundowanego przez Wójta Zespołowi Szkół w Mielniku w związku .z nadaniem szkole imienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- pozostałe zwiększenia wynikają z analizy realizacji budżetu.

§ 3

Budżet po zmianach wynosi:

  1. Dochody ogółem : 12.283.093zł
  2. Wydatki ogółem : 14.323.481zł
  3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.040.388zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-08-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-09-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-09-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-09-04