ZARZĄDZENIE NR 16/07

WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 30 sierpnia 2007 roku

 

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku

 

     Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tj. Dz.U.Nr 76 poz. 694 z późn. zm./, zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia znajdujących się na stanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

1) Arkadiusz Panasiuk - Przewodniczący
2) Eugenia Hyndza      - Członek
3) Jolanta Galecka      - Członek
4) Małgorzata Kuzio    - Członek

§ 3. 1. Komisja inwentaryzacyjna w terminie do dnia 31 sierpnia br. przeprowadzi inwentaryzację i przekaże arkusze spisu do rozliczenia.

2. Komisyjne przekazanie majątku nastąpi w dniu inwentaryzacji w obecności przekazującego Pana Wiktora Dacewicza oraz przejmującego mienie Pana Michała Baranowskiego.

§ 4. Księgowość Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku dokona natychmiastowego rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wyniki przedstawi 3 września br. Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Eugeniusz Wichowski

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-08-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-09-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-09-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-09-04