Zarządzenie Nr 8/07

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 maja 2007 roku

 

w sprawie powołania zespołów kontrolnych dla przeprowadzenia kontroli z zakresu utrzymania porządku i czystości, ochrony przeciwpożarowej oraz stanu bezpieczeństwa na terenie gminy

     Na podstawie art. 5, pkt 6 i 7 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. 05. 236. 2008), Uchwały Nr XXIII/137/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2006r. W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik, art. 11a ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. 02.147.1229) oraz art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej- zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie kontroli z zakresu utrzymania porządku i czystości, ochrony przeciwpożarowej oraz stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.

§ 2. Do przeprowadzenie kontroli powołuję dwie komisje w skład, której wchodzą:

  1. Przedstawiciel Urzędu Gminy
  2. Przedstawiciel PSP, OSP
  3. Przedstawiciel Policji
  4. Przedstawiciel PSG w Mielniku
  5. Przedstawiciel Samorządu Mieszkańców

§ 3. Rozpoczęcie działań kontrolnych ustalam na dzień 21 maja 2007r.

§ 4. Wyniki kontroli należy przedstawić do dnia 1 czerwca 2007r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-05-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-05-11

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-05-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-05-11