Zarządzenie Nr 22/07
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 października 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

     Na podstawie art.188 ust.1, pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r., zm. Nr 169, poz. 1420 z późniejszymi zmianami) oraz § 15 Uchwały Nr IV/19/07 z dnia 28 lutego 2007r. Rady Gminy Mielnik w sprawie budżetu gminy na 2007r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 25.621zł

Dział 010 – rozdział 01095 § 2010 - 8.671zł
Dział 750 – rozdział 75011 § 2010 - 1.500zł
Dział 751 – rozdział 75108 § 2010 - 6.553zł
Dział 852 – rozdział 85295 § 2030 - 7.235zł

Dział 854 – rozdział 85415 § 2030 - 1.662zł

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 25.621zł

Dział 010 – rozdział 01095 § 4300 - 170zł
§ 4430 - 8.501zł
Dział 750 – rozdział 75011 § 4300 - 1.500zł
Dział 751 – rozdział 75108 § 3020 - 2.970zł
§ 4010 - 1.200zł
§ 4110 - 270zł
§ 4120 - 39zł
§ 4170 - 1.160zł
§ 4210 - 247zł
§ 4410 - 667zł
Dział 852 – rozdział 85295 § 3110 - 7.235zł
Dział 854 – rozdział 85415 § 3260 - 1.662zł

 

Zmian dokonano na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.EŻ.3011-477/07 na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, FB.II.JK.3011-398/07 na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych; pism Krajowego Biura Wyborczego DBł.3101-3-8/43/07, DBł.3101-3-6/43/07 na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; FB.II.MC.3011-375/07 na dofinansowanie realizacji programu pomocy państwa w zakresie dożywiania; FB.II.BB.3011-386/07 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 2

  1. Zmniejszyć rezerwę ogólną dział 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę 27.000zł.
  2. Zwiększyć wydatki o kwotę 27.000zł dział 754 rozdział 75412 § 4270 na ocieplenie budynku garażowego OSP w Wilanowie.

§ 3

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 546.642zł zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 4

Budżet po zmianach wynosi:

  1. Dochody ogółem : 12.317.847zł
  2. Wydatki ogółem : 14.358.235zł
  3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.040.388zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-10-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-10-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-10-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-10-30