Zarządzenie Nr 23/07
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 listopada 2007r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok.

     Na podstawie art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.179, art.180 i art.181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104 z 2005r. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/156/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 września 2006r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Ustala się:

 1. projekt budżetu gminy na 2008rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 

Wójt

 

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

 • 23/07 (01) (PDF, 74,02 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok.

 • 23/07 (02) (PDF, 73,89 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 listopada 2007r. (Uchwała Nr ......... Rady Gminy Mielnik z dnia ................ w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.)

 • 23/07 (03) (PDF, 97,42 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy na 2008 rok (Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok)

 • 23/07 (04) (PDF, 99,52 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy na 2008 rok (Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok)

 • 23/07 (05) (PDF, 91,92 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy na 2008 rok (Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań zleconych na rok 2008)

 • 23/07 (06) (PDF, 57,78 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy na 2008 rok (Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.)

 • 23/07 (07) (PDF, 58,84 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy na 2008 rok (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne)

 • 23/07 (08) (PDF, 70,79 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy na 2008 rok (Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008r.)

 • 23/07 (09) (PDF, 51,17 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy na 2008 rok (Plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008r.)

 • 23/07 (10) (PDF, 53,08 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy na 2008 rok (Przychody i wydatki zakładu budżetowego gminy na 2008r.)

 • 23/07 (11) (PDF, 50,37 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy na 2008 rok (Przychody i wydatki zakładu budżetowego gminy na 2008r.)

 • 23/07 (12) (PDF, 57,63 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy na 2008 rok (Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r.)

 • 23/07 (13) (PDF, 62,29 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy na 2008 rok (Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2008r.)

 • 23/07 (14) (PDF, 80,93 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 listopada 2007r. (OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2008.)

 • 23/07 (15) (PDF, 103,24 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/07 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 listopada 2007r. (INFORMACJA o stanie mienie komunalnego)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-11-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-11-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-11-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-11-21