ZARZĄDZENIE NR 33/08
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia  1 lutego 2008 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy na rok 2008.

 

    Na podstawie § 31-36 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik nadanego Zarządzeniem Nr 16/05 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2005 roku z późn. zm. oraz Zarządzenia Nr 12/05 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Mielnik i jednostkach organizacyjnych gminy zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy na rok 2008 – zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam:

1) Sekretarzowi Gminy – w zakresie spraw organizacyjnych.
2) Inspektorowi ds. kadrowych – w zakresie prawa pracy.
3) Skarbnikowi Gminy – w zakresie gospodarki finansowej określonej w art. 47 ustawy o finansach publicznych,
4) Z-cy Wójta – w zakresie realizacji zadań powierzonych Zakładowi Gospodarki Komunalnej, oraz z zakresu stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych w jednostkach organizacyjnych gminy.

§ 3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-02-01

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-02-01

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-02-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-02-01