Zarządzenie Nr 34/08
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 5 lutego 2008r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości przez gminę Mielnik

    Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam, co następuje:

§ 1. Nabyć nieodpłatnie nieruchomość nr 5196/65 o pow. 3,0310ha, położoną na terenie gruntów Mielnika, wchodzącą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

§ 2. Nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację zadania własnego gminy- budowę oczyszczalni ścieków komunalnych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-02-05

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-02-06

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-02-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-02-06