Zarządzenie Nr 35/08
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 15 lutego 2008r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik

    Na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz § 4 uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe z zasobu gminy Mielnik.
        2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-02-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-02-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-02-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-02-19