Zarządzenie Nr 36/08
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 7 marca 2008r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania w wykonania planów finansowych gminnych  instytucji kultury za 2007r.

    Na podstawie art. 197 pkt. 2 oraz art. 199 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Nr 169, poz.1420 , zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr115, poz.791, Nr 140, poz.984) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Mielnik.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 36/08 (uchwała) (PDF, 54,37 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 36/08 Wójta Gminy Mielnik z dnia 7 marca 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdania w wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2007r.

  • 36/08 (załącznik nr 1) (PDF, 70,41 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/08 Wójta Gminy Mielnik z dnia 7 marca 2008r. (Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku za rok 2007)

  • 36/08 (załącznik nr 2) (PDF, 64,58 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/08 Wójta Gminy Mielnik z dnia 7 marca 2008r. (Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za rok 2007)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-03-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-03-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-03-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-03-13