Zarządzenie Nr 44/08
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 sierpnia 2008r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.

     Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXIV/142/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze postanawiam:

§ 1


1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku, stanowiącą załączniki 1-6 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt. 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

 • 44/08 (załącznik nr 1) (PDF, 93,61 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/08 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 sierpnia 2008r. (ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008R.)

 • 44/08 (załącznik nr 2) (PDF, 101,65 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/08 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 sierpnia 2008r. (ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008R.)

 • 44/08 (załącznik nr 3) (PDF, 91,37 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/08 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 sierpnia 2008r. (INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU)

 • 44/08 (załącznik nr 4) (PDF, 74,04 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 44/08 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 sierpnia 2008r. (Informacja z wykonania przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku za pierwsze półrocze 2008 roku)

 • 44/08 (załącznik nr 5) (PDF, 64,94 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 44/08 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 sierpnia 2008r. (Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2008 r. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku)

 • 44/08 (załącznik nr 6) (PDF, 63,8 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 44/08 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 sierpnia 2008r. (Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2008 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku )

 • 44/08 (zarządzenie) (PDF, 59,58 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 44/08 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-08-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-08-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-09-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-08-26