Zarządzenie Nr 47/08
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 października 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

     Na podstawie art. 188 ust. 1, pkt. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. z późniejszymi zmianami) oraz § 15 Uchwały Nr XII/54/07 z dnia 19 grudnia 2007r. Rady Gminy Mielnik w sprawie budżetu gminy na 2008r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę:        35.078zł

Dział 010 - rozdział 01095 § 2010 - 22.522zł
Dział 852 - rozdział 85219 § 2030 - 1.500zł
Dział 852 - rozdział 85295 § 2030 - 7.900zł
Dział 854 - rozdział 85415 § 2030 - 3.156zł


2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę:        35.078zł

Dział 010 - rozdział 01095 § 4300 - 442zł
Dział 010 - rozdział 01095 § 4430 - 22.080zł
Dział 852 - rozdział 85219 § 4010 - 1.500zł
Dział 852 - rozdział 85295 § 3110 - 7.900zł
Dział 854 - rozdział 85415 § 3260 - 3.156zł


Zmian dokonano na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.EŻ.3011-423/08 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, FB.II.MC.3011-288/08, FB.II.BB.3011-383/08 - na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku., FB.II.MC.3011-336/08 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", FB.II.EŻ.3011-369/08 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 2

Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 75.455zł zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 3

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem:       12.588.668zł
Wydatki ogółem:        14.704.023zł
Deficyt budżetowy w kwocie 2.115.355zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-10-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-10-31

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-10-31

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-10-31