ZARZĄDZENIE NR 51/08
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 10 grudnia 2008

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku

     Na podstawie art. 98 – 101 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny /Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm./ oraz uchwały Rady Gminy Mielnik Nr XIV/76/04 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 154, poz. 2043 z póź. zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Z dniem 10 grudnia 2008 roku udzielam pełnomocnictwa Pani Halinie Mirowskiej Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.
  2. Zakres pełnomocnictwa określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  WÓJT

Eugeniusz Wichowski

 


Dodatkowe informacje od redakcji: załącznik do zarządzenia nie jest publikowany (podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Załączniki do treści

  • 51/08 (zarządzenie) (PDF, 55,34 KB) Podgląd załącznika

    ZARZĄDZENIE NR 51/08 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 10 grudnia 2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-12-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-12-18

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-12-18