ZARZĄDZENIE NR 52/08
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

      Na podstawie § 15 Uchwały Nr XII/54/07 z dnia 19 grudnia 2007r. Rady Gminy Mielnik w sprawie budżetu gminy na 2008r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 104.272zł zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem:       12.668.144zł
Wydatki ogółem:        14.783.499zł
Deficyt budżetowy w kwocie 2.115.355zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-12-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-01-05

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-01-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-01-05